Waarom energizers?

Energizers

Als je in een basisschoolklas vraagt wat voor soort muzieklessen ze willen, komt het bijna altijd op hetzelfde neer: iets met muziek wat ook op de radio te horen is. In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op het aanbod van popmuziek in de muziekmethoden.

Wat zijn energizers?

Energizers zijn kleine korte activiteiten die zorgen voor een actieve open houding en een sterk groepsgevoel. Meestal worden deze activiteiten in spelvorm gedaan. Ze zijn bedoeld om het energieniveau in de groep op te krikken.

Kenmerken van energizers

Deze kenmerken vind je vaak terug in energizers: associatief, fysiek en sociaal. Bij veel energizers herken je er een of meer. Energizers stimuleren vaak het associatief denken. Als je associatief denkt, leg je verbindingen tussen dingen die niet vanzelfsprekend bij elkaar horen. Door te oefenen met het maken van denksprongen stimuleer je de creativiteit. Ook komt er vaak een fysiek element in energizers terug. Door in beweging te komen, krijgen de kinderen nieuwe energie. Er ontstaat daardoor ook een ongedwongen sfeer in de klas. Ook komt er een groepsvormend karakter naar voren, het sociale aspect. Door samen iets te maken of door samen te werken, te lachen, ontdekken, hetzelfde doel te hebben voelen de leerlingen zich met elkaar verbonden. Zo ontstaat er respect en saamhorigheid. (Ontwerpend leren in de klas, 2019).

Waarom energizers inzetten?

Energizers stimuleren de bloeddoorstroming en het zuurstofgehalte. Het brein gaat hierdoor beter functioneren. Veel leerlingen denken in vaste patronen. Energizers verbreken deze patronen. Een energizer zorgt voor verbinding tussen de rationele linker- en creatieve rechterhersenhelft. Daarnaast wordt er ook gezorgd voor een actieve houding, energie en focus. Samen plezier maken, met leerkracht en leerlingen, is van belang. Hierdoor wordt het groepsgevoel versterkt (Desmet, Y., z.d.).

Een energizer kiezen

Bij het kiezen van een energizer moet je op verschillende dingen letten. Kies er een die past bij de grootte van de groep. Bekijk hierbij of je de energizer in kleine groepjes wilt doen of in een grote groep. De energizer moet ook passen bij de cultuur in de klas en de leerkracht moet zich ook fijn voelen bij de energizer. Straal zelf ook energie ook voor de klas. Het zorgt voor een open actieve houding en geven energie. Kijk ook naar het energieniveau van de kinderen, pas daar de energizer op aan. Zorg voor een goede balans.

  

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin