Eye of the tiger 1/2

                                                                                       Tijger lessenserie 2  =>

Les 1: Lessenserie tijger

Langzaam of snel?

Doel(en) van de les

Doel lessenserie: De lessenserie stimuleert en ontwikkelt het ritmegevoel. Dit door verschillende ritmes te klappen en spelen. Aan het eind kunnen de leerlingen hun eigen ritmekaarten ontwerpen die ze vervolgens kunnen klappen en spelen. De kinderen kennen aan het eind van de lessenserie ook een ritmische dans op het lied 'Eye of the tiger'. 

Doel les: Aan het einde van de les hebben de leerlingen met een instrument Hard/Zacht en Snel/Langzaam gespeeld. Ook hebben de leerlingen op de slag gelopen. De leerlingen kunnen aan het eind van de les de intro van het lied 'Eye of the tiger' klappen. 

Domeinen van muziek binnen de les

Luisteren, Spelen, Bewegen 

Benodigdheden

Trom, schellenraam, woodblock 

Bronvermelding

https://www.beleven.org/verhaal/het_konijn_de_tijger_en_de_koe#verhaal

Survivor - Eye of the tiger https://www.youtube.com/watch?v=btPJPFnesV4 

Inleiding

Vertel de leerlingen het verhaal over de tijger.

"Ik ga op jacht, want ik heb enorme honger," zei vadertijger op een dag tegen zijn kinderen, en hij ging op zoek naar beesten om op te jagen O. In de verte zag hij een koe en hij zei tegen zichzelf: "Mijn middageten staat klaar, wat zullen mijn kinderen trots op mij zijn! "De koe zag hem aan komen uit de verte en trok helemaal wit weg. Een konijn die de koe zag rende O er snel op af en zei: "Maak je geen zorgen, ik zal je helpen, koe. "Niet ver van de plaats waar de koe en het konijn met elkaar praatten, lag het skelet van een stier. Het konijn verstopte zich in de kop van het skelet van de stier en deed alsof het skelet kon praten. Op het moment dat de tijger voorbij kwam lopen O. Met een holle stem, riep hij naar de tijger: "Halt. Als je die koe opeet, dan zal ook jij, heel gauw we net zo bijliggen als ik. "De tijger rende O er geschrokken en bang vandoor. Daarna liep het konijn de tijger tegemoet en vroeg hem: "Wat zoek je?" "Ik ben op jacht," antwoordde de tijger. "Kom, volg mij," zei het konijn. "Ik vind wel iets voor je te eten... Boven op die heuvel staat een koe... ik zal haar voor je meebrengen; wacht hier beneden op me. "Het konijn ging de heuvel op O, en waarschuwde de koe. Ze renden O samen snel weg zodat de tijger ze niet kon pakken. Tijger stond nog steeds te wachten op het konijn maar deze zijn nooit weer terug gekomen en hebben een veilige plek opgezocht. Sinds die tijd zijn de koe en het konijn goede vrienden en heeft de tijger helemaal alleen verder moeten jagen op andere prooien.

Op de plekken waar de icoontjes in het verhaal staan kan je gebruik maken van instrumenten en hier langzaam/snel op laten spelen door een aantal leerlingen. Of je laat de kinderen op deze punten een stukje lopen/rennen door het lokaal. 

O = Lopen (Langzaam)

O = Rennen (Snel) 

Kern

Verdeel de klas in 3 partijen die de beesten uit het verhaal gaan nabootsen. Geef alle leerlingen een instrument. Ieder dier uit het verhaal heeft zijn eigen instrumenten waarmee het lopen van de beesten wordt nagebootst. 

  • Gebruik voor de Koe een Trom
  • Gebruik voor het Konijn een Schellenraam
  • Gebruik voor de Tijger een Woodblock

Wijs de groepen aan op het moment dat ze mogen spelen. Geef hierbij aan of het spelen snel/langzaam of hard/zacht moet.

Het aangeven kan door het te zeggen maar je zou hier ook gebaren voor kunnen afspreken. 

Laat een van de leerlingen het instrument bespelen. De rest van de leerlingen lopen op de slag van de leerling door het lokaal. Maak voor het lopen de volgende afspraken met de leerlingen.

Bij hard slaan grote stappen/stampen, bij zacht slaan kleine stappen/op tenen. Bij Snel rennen, bij langzaam normaal tempo. 

Afsluiting

Vertel dat het volgende lied wat ze gaan horen ook over een tijger gaat. Laat de leerlingen het stukje intro van 'Eye of the tiger' mee te klappen op de duidelijk hoorbare momenten. 

Overige opmerkingen/dingen waar je als leerkracht op moet letten

Duidelijke afspraken maken over het gebruik van de instrumenten. Hoe moeten ze worden bespeeld? Wanneer mogen de leerlingen erop spelen?

Duidelijk afspreken dat ze wel moeten blijven luisteren ook tijdens het rennen in het verhaal.


                                                                                        Tijger lessenserie 2 =>


Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin